Aluverre zet stappen op de Veiligheidsladder


Aluverre zet stappen op de Veiligheidsladder

09 juni 2022

Aluverre Gevelbouw is blij met de erkenning van het Self Assessment en voldoet daarmee aan de ViA-basisvoorwaarden. Maar dat vinden we nog niet genoeg! Onze ambitie is om ook de SCL Light Assessment te behalen. Daarmee komen we weer een stapje hoger op de Veiligheidsladder en blijven we ons inzetten voor een veilige sector.

We hebben dit jaar in april de bevestiging ontvangen dat onze stap op de Veiligheidsladder naar Self Assessment is goedgekeurd. Daarmee voldoet Aluverre Gevelbouw aan de eisen die zijn opgenomen in de afspraak Veiligheid in Aanbestedingen - ViA. Dit maakt onderdeel uit van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Veiligheidsladder
Vanaf 2022 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder, ook wel de NEN Safety Culture Ladder. Hiermee wordt het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar gemaakt. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers. Ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Op deze manier ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor heel de sector!

NEN: NEderlandse Norm
De NEN is een organisatie die de ontwikkeling van normen begeleidt en stimuleert. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is. Ze brengt belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en te ontwikkelen.

Bewustzijn
In de Governance Code is opgenomen dat veiligheidsbewustzijn een verplicht onderdeel is van aanbestedingen en contracten in de bouw. De ViA is verplicht gesteld door opdrachtgevers, met behulp van de zogenoemde Veiligheidsladder. Deze Veiligheidsladder heeft als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Het streven is het terugdringen van incidenten, met minder verzuim en schades tot gevolg. Door toetsing aan de eisen binnen de Veiligheidsladder wordt het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar gemaakt. Zowel voor opdrachtgevers als -nemers!


Naar het overzicht

Veiligheid en duurzaamheid
Veiligheid en
duurzaamheid
Kwaliteit en innovativiteit uit Nederland
Kwaliteit en innovativiteit
uit Nederland
Persoonlijk advies
Persoonlijk
advies
Ruim 30 jaar ervaring
Ruim 30 jaar
ervaring